iGo-programmet 2024

iGo-Programmet. Sikre deg plass i dag.

iGo-programmet gir deg spennende, utfordrende og lærerike erfaringer i leder- og organisasjonsutvikling. Du vil oppnå en dypere forståelse av endringer på individ-, gruppe- og organisasjonsnivå.
I dette programmet får du en unik mulighet til å ta ditt lederskap til et nytt nivå! Bli med på en interessant og engasjerende reise, og skap en arbeidsplass der utvikling og trivsel går hånd i hånd med gode resultater.

Programmet fokuserer på den komplekse sammenhengen mellom læring og endring på alle nivå i en organisasjon. Samlingene er praktisk rettet, og gjennom erfaringslæring utforsker vi relevante utfordringer fra din organisasjon, i et trygt læringsmiljø. Du får en rekke verktøy og metoder for å implementere din nye kompetanse i din organisasjon.

Mål for programmet

Utvikle kompetente og effektive ledere som skaper reelle endringer!

Ditt utbytte:

  • Øke bevisstheten om egne styrker og utviklingspotensial

  • Beherske verktøy for personlig læring og utvikling

  • Utvikle evnen til å bygge sterke relasjoner

  • Skape psykologisk trygghet i team

  • Tilrettelegge for læring og endring i et stimulerende arbeidsmiljø

  • Bidra til å utvikle en bærekraftig organisasjonskultur

Om samlingene

Samling 1: Personlig kompetanse. 5.-7. mars

En trygg leder opptrer med ydmykhet og respekt overfor andre, og har samtidig evnen til å være tydelig. Dette krever innsikt i ditt indre landskap og gode kommunikasjonsferdigheter

Samling 2: Relasjonskompetanse. 4.-6. juni

Ønsker du å bli en leder som virkelig utmerker seg? Vil du skape et arbeidsmiljø der medarbeiderne blomstrer og oppnår gode resultater? Svarene finner du ved å beherske relasjonskompetanse.

Samling 3: Teamkompetanse. 10.-12. september

Har du behov for praktisk og relevant kunnskap som umiddelbart kan anvendes for å styrke team, fremme samarbeid og oppnå bedre resultater i organisasjonen?

Samling 4: Organisasjonskompetanse. 26.-28. november

Sterke og fleksible organisasjoner arbeider med kontinuerlig læring og endring. Lær hvordan!

Om våre veiledere:

Lars Eirik Eggen - Organisasjonspedagog Tommy Antonsen - Organisasjonspsykolog fra www.semje.com

Klikk på filmen under for å se første leksjon av nettkurset "Lederen som veileder", som inngår som en del av iGo-prgrammet.

Under kan du laste ned all nødvendig informasjon om programmet:

Ønsker du å bli kontaktet for en hyggelig prat fyll ut feltene under:

iGo-programmet 2024
Rull til toppen