Coaching

‘Endring skjer først etter reell erkjennelse.’

Coaching

  • iGo tilbyr coaching av ledere og andre som ønsker å utvikle seg selv og andre.
  • Ledercoaching starter normalt med en trekantsamtale mellom den som skal coaches,vedkommendes leder og coachen.
  • Coachingen starter med en gjennomgang av bakgrunnen, før vi drøfter nå-situasjon og ønsket resultat av coachingen.
  • Den som coaches reflekterer skriftlig over sine erfaringer mellom hvert møte. Refleksjonene sendes coachen før neste samtale.
  • Etter 5 – 7 runder gjennomføres en ny trekantsamtale med oppsummering av erfaringer og resultater. Behovet for å fortsette drøftes.
  • Vanlig lengde på coachingsamtalen er 1,5 timer.

 

Vi gjennomfører coaching både fysisk og digitalt. Du er velkommen til å ta kontakt for en prat om coaching. Ring Lars Eirik på mobil: 900 62 093

Rull til toppen