Coaching

‘Endring skjer først etter ekte erkjennelse.’

Vårt konsept for coaching

  • iGo tilbyr coaching av ledere og nøkkelpersoner som ønsker støtte til egen utvikling.
  • Coaching i virksomheter starter normalt med en trekantsamtale mellom den som skal coaches, vedkommendes leder og coachen.
  • Coachingens faser er som regel: Avklaring av tema og mål, klarlegging av nå-situasjon, drøfting av ønsket resultat, finne aktuelle tiltak som endrer situasjonen, utprøving av tiltak og oppfølging fra møte til møte.
  • Den som coaches reflekterer skriftlig over sine erfaringer mellom hvert møte.
    Refleksjonene deles med coachen før neste samtale.
  • Etter 5 – 7 runder gjennomføres en ny trekantsamtale med oppsummering av
    erfaringer og resultater. Behovet for videre utvikling drøftes.
  • Vanlig lengde på coachingsamtalen er 1,5 timer.

Vii gjennomfører coaching både fysisk og digitalt. Du er velkommen til å ta kontakt for en prat om coaching. Ring Lars Eirik på mobil: 900 62 093 eller send en epost til lars.eirik@igo.as så tar han kontakt med deg.

Rull til toppen