Gruppe

‘Teamets styrke er hvert enkelt medlem. Styrken til den enkelte er teamet’

Teamutvikling

I endringsarbeid er samspill i team en nøkkelfaktor.

 • Hvilken endringskompetanse har teamet?
 • Hvilket stadium er teamet på i sin utvikling?
 • Hvilken type kultur fremmer og hemmer læring i teamet?
 • Hvilke dilemmaer oppstår i teamarbeid?
 • Hvordan skape gode feed-back prosesser i et team?
 • Hvordan kan ulikhet være en ressurs?
 • Hva ligger i begrepene «å spille hverandre gode» og «ville hverandre vel»?
 • Hvordan skape trygghet, åpenhet og tillit i teamarbeid?
 • Hvor går veien til høyt presterende team?

Veiledning av team

Hvordan skaper lederen det optimale samspillet i sitt team?

 • ​Mål, roller og regler.
 • Involvering, delaktighet og innflytelse.
 • Avhengighet, uavhengighet og gjensidig avhengighet.
 • Ansvar, myndiggjøring og selvledelse.
 • Kontakt, nærhet og omsorg.
 • Bli sett, hørt og forstått.
 • Veksling mellom HVA (sak) og HVORDAN (kommunikasjon og samspill).

Konflikthåndtering

Endringsprosesser kan medføre vanskelige samtaler og konflikter.

 • Konflikter som ikke håndteres på en god måte kan medføre stress, redusert arbeidslyst og sykefravær.
 • Alle mennesker har krav på verdighet og respekt.
 • Møte med frykt, sinne og sårbarhet gjør oss klokere.
 • Krevende situasjoner gir ny innsikt og læring.
 • Konflikthåndtering er en vinn-vinn-situasjon.
 • Innsikt i teori og modeller demper konfliktnivået.
 • Kunnskap og erfaring muliggjør endring.
Rull til toppen