​iGo-programmet

‘Ledelse handler om endringsarbeid ​i praksis.’

iGo-programmet gir deg trening, opplevelser, teori og innsikter ​om endringsarbeid på
individ-, gruppe- og organisasjonsnivå.

Målgruppen er: Ledere, coacher/veiledere, prosjektledere, konsulenter, ​HR-medarbeidere og potensielle ledere.

Samling 1: Individnivå

Din personlige utvikling

(3 dager)

 • Dine styrker, allergier, fallgruver og potensialer.
 • Bevisstgjøring av dine verdier, holdninger og atferdsmønstre.
 • Å bli bedre kjent med deg selv gjennom andre.
 • Mot til å balansere angst og trygghet.

Samling 2: Gruppenivå

Høyt presterende team

(3 dager)

 • Å spille hverandre gode – ulikhet som ressurs.
 • Vekst gjennom konflikter og vanskelige samtaler.
 • Kompleksitet og dybde i relasjoner.
 • Veiledende lederstil som nøkkel til endring.
 • Kunsten å balansere motsetninger.

Samling 3: Organisasjonsnivå

Endringsledelse og organisasjonskultur

(3 dager)

 • Verdibasert, fremtidsrettet ledelse.
 • Forankring, eierskap og forpliktelse i endringsledelse.
 • Kunsten å implementere.
 • Motstand mot endring.
 • Læring i organisasjoner

Samling 4:

Veien videre

(2 dager)

 • Relatere alle nivåer til egen praksis.
 • Egen læring og utvikling i programmet.
 • Plan for veien videre.
 • Feiring av resultatene!
Rull til toppen