​iGo-programmet

‘Endringsarbeid ​i praksis.’

iGo-programmet gir deg spennende, utfordrende og lærerike opplevelser i endringsprosesser på individ-, gruppe- og organisasjonsnivå.

Programmet har fire samlinger på til sammen 10 dager over 1 år. På og mellom samlingene får du trening og erfaring med endringsprosesser, kombinert med teori og forskning, som tar deg til et nytt nivå som endringsagent. Mellom samling 1 og 2 får du tilgang på nettkurset «Lederen som veileder». Mellom alle samlingene vil du benytte verktøy og metoder på din arbeidsplass, samtidig som du får coaching fra iGo.

 
Målgruppe: Ledergrupper, daglig ledere, mellomledere, prosjektledere og HR-ledere. 

iGo-programmet: “Fra samling til handling”

Samling 1: Individnivå

Din personlige utvikling (2,5 dager)

 • Bevisstgjøring av dine verdier, holdninger og meninger.
 • Dine atferdsmønstre: Styrker, allergier, fallgruver og potensialer.
 • Å utforske og balansere indre motsetninger i atferd: for eksempel nærhet og avstand, ubehag og harmoni, mot og frykt, osv.
 • Å bli bedre kjent med deg selv gjennom andre – å påvirke og bli påvirket.
 • Metoder og verktøy for veiledende lederskap: Introduksjon til nettkurset;  «Lederen som veileder.»

Samling 2: Gruppenivå

Høyt presterende team (2,5 dager)

 • Trygghet, åpenhet og tillit i team.
 • Relasjonskompetanse: Kompleksitet og dybde i relasjoner og team.
 • Ulikheter som ressurs.
 • Prestasjonskultur, konkurranse og samarbeid.
 • Vekst gjennom konflikter og vanskelige samtaler.
 • Psykologisk trygghet i team.
 

Samling 3: Organisasjonsnivå

Endringsledelse og organisasjonskultur (2,5 dager)

 • Endringsbehov: Visjon, verdier og mål.
 • Hvordan skapes forankring, eierskap og forpliktelse i endringsarbeid?
 • Kunsten å implementere – balanse mellom prosess og struktur.
 • Motstand mot endring – hva kreves av klokskap og kraft for å lykkes?
 • Læring i organisasjoner – hvordan skape kultur for læring? 

Samling 4:

Helhetskompetanse (2,5 dager)

 • Samspillet mellom individ, gruppe og organisasjon
 • Presentasjon av egen læring og utvikling i programmet.
 • Beste praksis fra eget team og organisasjon.
 • Utarbeidelse av handlingsplaner 
Rull til toppen