​iGo-programmet

‘Endringsarbeid ​i praksis.’

iGo-programmet gir deg spennende, utfordrende og lærerike erfaringer i endringsprosesser på individ-, gruppe- og organisasjonsnivå.

Programmet gir deg en unik mulighet til å ta ditt lederskap til et nytt nivå! Bli med på en lærerik og engasjerende reise, og skap en arbeidsplass der suksess og trivsel går hånd i hånd med gode resultater.

Programmet har 4 samlinger på til sammen 10 dager over 1 år. På og mellom samlingene får du trening og erfaring med endringsprosesser, kombinert med teori og forskning, som tar deg til et nytt nivå i endringsledelse. Før samlingen får du tilgang på nettkurset «Lederen som veileder». Mellom alle samlingene vil du benytte verktøy og metoder på din arbeidsplass, samtidig som du får coaching fra iGo.

Hovedmål: Utvikle kompetente og effektive ledere

Delmål:

 • Øke bevisstheten om egne styrker og utviklingspotensial
 • Få verktøy for personlig læring og utvikling
 • Dybdeinnsikt i hvordan man bygger sterke relasjoner
 • Mestre teamutvikling og skape psykologisk trygghet
 • Håndtere endringsprosesser i organisasjoner
 • Tilrettelegge for samspill i organisasjonen og utvikle god organisasjonskultur

Målgruppe: Ledergrupper, daglig ledere, mellomledere, prosjektledere og HR-ledere.

iGo-programmet gir en dyp og helhetlig forståelse av hvordan ledere utvikler seg selv og bidrar til målbar positiv utvikling i egen organisasjonen. 

iGo-programmet: “Fra samling til handling”

Samling 1: Personlig kompetanse

Din personlige utvikling (2,5 dager)

En trygg leder opptrer med ydmykhet og respekt for mennesker – og har samtidig evnen til å være tydelig. Dette krever selvinnsikt og gode kommunikasjonsferdigheter. På denne samlingen vil du gjennom øvelser og metoder få en selvinnsikt som vil løfte deg som leder.

På samlingen vil du lære:

  • forståelsen av egne verdier, holdninger og atferdsmønstre
  • innsikt i egne styrker og utviklingspotensial
  • evnen til å forstå og veilede andre
  • kunsten å balansere motsetninger

Samling 2: Relasjonskompetanse

Relasjonsledelse i praksis (2,5 dager) 

Ønsker du å bli en leder som virkelig utmerker seg? Vil du skape et arbeidsmiljø der medarbeiderne blomstrer og oppnår toppresultater? Da er det på tide å dykke ned i kunsten av relasjonskompetanse! Denne samlingen tar deg gjennom de mest relevante og spennende temaene i relasjonskompetanse.

På samlingen vil du lære:

 • Å utvikle ansvarlige og selvstendige medarbeidere
 • Å motivere medarbeidere til å yte sitt aller beste
 • Å gjøre tilbakemeldinger til en naturlig og positiv del av arbeidsdagen
 • å mestre vanskelige samtaler og konflikter
 • Å møte medarbeidernes tanker og følelser på en måte som styrker samarbeidet

Samling 3: Teamkompetanse

Endringsledelse og organisasjonskultur (2,5 dager)

Teamutvikling er komplekst – og mangfoldet skal håndteres. Denne samlingen gir deg praktisk og relevant kunnskap som umiddelbart kan anvendes for å styrke team, fremme samarbeid og oppnå bedre resultater i organisasjonen.

På samlingen vil du lære:

  • Å skape psykologisk trygghet i team
  • Å bruke strategier og metoder for å utvikle høyt presterende team
  • Å erfare ulike stadier i et team sin utviklingsprosess.
  • Å få innsikt i faktorer som fremmer og hemmer teamutvikling
  • Å forstå sammenhengen mellom struktur og prosess i team
  • Å praktisere verktøy i veiledning av team

 

Samling 4: Organisasjonskompetanse

Organisasjonslæring og samspill (2,5 dager)

Ledere er den viktigste brikken for å skape en god organisasjonslæring. På denne samlingen vil du utvikle deg som en mer effektiv og kompetent leder som forstår hva som kreves for å etablere god organisasjonslæring som håndterer endringer.

På samlingen vil du lære:

  • Å forstå hva organisasjonskultur betyr for gode resultater
  • Å få kunnskap om hvordan organisasjonslæring bidrar til å effektivisere arbeidsprosesser og tilpasse seg endringer
  • Å ta i bruk nøkkelfaktorer for vellykket implementering av endrings- og forbedringstiltak
  • Å utvikle evnen til å forstå organisasjonens dynamikk på et dypere nivå.
  • Å møte motstand på en konstruktiv måte.
  • Å tilrettelegge for et optimalt samspill i hele verdikjeden.
Rull til toppen