iGo-programmet 

‘Endringsledelse i praksis.’

iGo-programmet gir deg spennende, utfordrende og lærerike erfaringer i leder- og organisasjonsutvikling. Du vil oppnå en dypere forståelse av endringer på individ-, gruppe- og organisasjonsnivå.  

I dette programmet får du en unik mulighet til å ta ditt lederskap til et nytt nivå! Bli med på en interessant og engasjerende reise, og skap en arbeidsplass der utvikling og trivsel går hånd i hånd med gode resultater.  

Mål for programmet: Utvikle kompetente og effektive ledere som skaper reelle endringer 

Ditt utbytte:

 • Øke bevisstheten om egne styrker og utviklingspotensial 
 • Beherske verktøy for personlig læring og utvikling 
 • Utvikle evnen til å bygge sterke relasjoner 
 • Skape psykologisk trygghet i team 
 • Tilrettelegge for læring og endring i et stimulerende arbeidsmiljø 
 • Bidra til å utvikle en bærekraftig organisasjonskultur 

Målgruppe: Daglig ledere, mellomledere, teamledere og HR-ledere. Vi anbefaler deltagelse fra minimum to ledere fra samme organisasjon for å skape større effekt.  

iGo-programmet gir en helhetlig forståelse av hvordan ledere utvikler seg selv, sine relasjoner og sine team, – som igjen fører til målbare positive resultater i organisasjonen.

iGo-programmet: “Endringsledelse i praksis”

Samling 1: Personlig kompetanse

Din personlige utvikling (2,5 dager)

En trygg leder opptrer med ydmykhet og respekt overfor andre – og har samtidig evnen til å være tydelig. Dette krever innsikt i ditt indre landskap og gode kommunikasjonsferdigheter.

 På samlingen øker du din evne til å:   

 • Utforske egne verdier, holdninger og atferdsmønstre 
 • Arbeide med egne styrker, sårbarhet og utviklingspotensial 
 • Mestre veiledning og coaching 
 • Finne balansen i ulike lederdilemmaer 

 

«Kunsten å lede andre starter med selvinnsikt.» 

Samling 2: Relasjonskompetanse

Relasjonsledelse i praksis (2,5 dager) 

Ønsker du å bli en leder som virkelig utmerker seg? Vil du skape et arbeidsmiljø der medarbeiderne blomstrer og oppnår topp resultater? Svarene finner du ved å beherske relasjonskompetanse.   

På samlingen øker du din evne til å:   

 • Utvikle ansvarlige og selvstendige medarbeidere 
 • Motivere medarbeidere til å yte sitt aller beste 
 • Gjøre tilbakemeldinger til en naturlig og positiv del av arbeidsdagen 
 • Mestre vanskelige samtaler og konflikter 
 • Møte medarbeidernes tanker og følelser på en måte som styrker samspillet  

«Det er relasjoner som gir våre liv mål og mening.»

Samling 3: Teamkompetanse

Teamutvikling og psykologisk trygghet (2,5 dager)

Har du behov for praktisk og relevant kunnskap som umiddelbart kan anvendes for å styrke team, fremme samarbeid og oppnå bedre resultater i organisasjonen? 

På samlingen øker du din evne til å:   

 • Skape psykologisk trygghet i team 
 • Lede team gjennom ulike utviklingsstadier  
 • Bruke metoder og verktøy for høyt presterende team 
 • Mestre motstand, spenninger og konflikter i team  

 

Teamene er organisasjonens viktigste enheter for læring og endring. 

Samling 4: Organisasjonskompetanse

Organisasjonskultur og organisasjonslæring (2,5 dager)

Alle organisasjoner er avhengig av en sterk kultur som tilpasser seg endringer og er en lærende organisasjon. 

På samlingen øker du din evne til å:   

 • Forstå hva organisasjonskultur betyr for gode resultater  
 • Fremme organisasjonslæring som bidrar til å effektivisere arbeidsprosesser 
 • Implementere endrings- og forbedringstiltak 
 • Tilrettelegge for et konstruktivt samspill i hele verdikjeden

 

«Ikke vent på forandring. Vær forandringen!»


Er du nysgjerrig på om iGo-programmet er noe for deg eller din organisasjon kan du legge igjen din kontaktinformasjon under så vi kan ringe deg for en hyggelig prat.

Rull til toppen