Individ

‘Ingen vesentlig endring skjer før et mønster blir brutt.’

Lederutvikling

Godt lederskap handler ikke bare om fagkompetanse, men også høy grad av selvinnsikt og relasjonskompetanse. Lederrollen krever ydmykhet og respekt for mennesker, samt evnen til å være tydelig. Lederens oppgave er å tilpasse sin stil til situasjoner med ulike behov.

Å lede endringsprosesser handler om å ha et klart bilde av fremtiden kombinert med medinnflytelse og myndiggjøring av alle ansatte. Prosessen skaper nye utviklings- og læringsmuligheter gjennom involvering, anerkjennelse, ansvar og utfordring. Det styrker opplevelsen av mestring og mening.

 

Coaching

​Coaching er en systematisk aktivitet over tid som fremmer læring, utvikling og vekst. Gjennom coaching hjelper vi ledere og nøkkelpersoner til å lykkes i rollen sin.  Effekten vises gjennom realisering av personlige og organisatoriske mål, samt utvikling av talent.

Veiledende lederstil

Veiledende lederstil er det viktigste tilskuddet til lederskap på lang tid. Mestring av denne stilen er en forutsetning for å lykkes med endringsarbeid. Det handler om å legge til rette for og frigjøre faglig og personlig potensial hos medarbeidere.

Effekten blir synlig ved motiverte medarbeidere som stadig øker sin mestringsevne og endringskompetanse. 
Det fører til bedre resultater for den enkelte og virksomheten.

Rull til toppen