Individ

‘Ingen vesentlig endring skjer før et mønster blir brutt.’

Lederutvikling

En trygg leder opptrer med ydmykhet og respekt for mennesker – og har samtidig evnen til å være tydelig. Dette krever stor selvinnsikt, gode kommunikasjonsferdigheter og høy relasjonskompetanse.  

Godt lederskap handler først og fremst om å lede endringsprosesser og forbedringsarbeid gjennom å legge til rette for læring og utvikling av egne medarbeidere.  

Å skape varige endringer er krevende. Tre viktige forutsetninger for å lykkes er: (1) stor grad av involvering, medinnflytelse og myndiggjøring av alle berørte, (2) et klart bilde av en ønsket fremtid som gir mening, (3) gode prosesser og strukturer fra start til mål.  

Nettkurset «Lederen som veileder» gir et godt grunnlag for å mestre lederrollen. 

 

Coaching

​Coaching er en systematisk aktivitet over tid som fremmer læring, utvikling og vekst. Gjennom coaching hjelper vi ledere og nøkkelpersoner til å lykkes i rollen sin.  Effekten vises gjennom realisering av personlige og organisatoriske mål, samt utvikling av talent.

iGo tilbyr coaching – individuelt og av team i sine oppdrag. Det styrker effekten av utviklingsarbeidet. 

Veiledende lederstil

Formålet med veiledende lederstil er motiverte, selvstendige og myndige medarbeidere som øker sin mestringsevne og endringskompetanse.  

Her er oppgaven som leder å tilrettelegge for å ta i bruk mer av medarbeidernes erfaringer og opplevelser, samtidig som faglig og personlig potensial videreutvikles. Dette er en forutsetning for å lykkes med endrings- og forbedringsarbeid.  

Gjennom verktøy og metoder fra nettkurset «Lederen som veileder» tilbyr vi kunnskaper, ferdigheter og holdninger for å mestre denne siden av lederrollen. Kurset kan gjennomføres individuelt som rent nettkurs eller bedriftsinternt i kombinasjon med samlinger og veiledning. Klikk her for å komme til nettkurset. 

 

Rull til toppen