Individ

‘Ingen vesentlig endring skjer før et mønster blir brutt.’

Lederutvikling

En trygg leder opptrer med ydmykhet og respekt for mennesker – og har samtidig evnen til å være tydelig. Dette krever stor selvinnsikt, gode kommunikasjonsferdigheter og høy relasjonskompetanse.  

Godt lederskap handler først og fremst om å lede endringsprosesser og forbedringsarbeid gjennom å legge til rette for læring og utvikling av egne medarbeidere.  

Å skape varige endringer er krevende. Tre viktige forutsetninger for å lykkes er: (1) stor grad av involvering, medinnflytelse og myndiggjøring av alle berørte, (2) et klart bilde av en ønsket fremtid som gir mening, (3) gode prosesser og strukturer fra start til mål.  

Nettkurset «Lederen som veileder» gir et godt grunnlag for å mestre lederrollen. 

Coaching

​Coaching er en systematisk aktivitet over tid som fremmer læring, utvikling og vekst. Gjennom coaching hjelper vi ledere og nøkkelpersoner til å lykkes i rollen sin.  Effekten vises gjennom realisering av personlige og organisatoriske mål, samt utvikling av talent.

iGo tilbyr coaching – individuelt og av team i sine oppdrag.
Det styrker effekten av utviklingsarbeidet.
 

Veiledende lederstil

Formålet med veiledende lederstil er å utvikle motiverte, selvstendige og myndige medarbeidere som øker sin mestringsevne og endringskompetanse.   

Her er oppgaven som leder å tilrettelegge for å ta i bruk mer av medarbeidernes erfaringer og opplevelser, samtidig som deres faglige og personlige potensial videreutvikles. Dette er en forutsetning for å lykkes med endrings- og  forbedringsarbeid.

Gjennom verktøy og metoder fra nettkurset «Lederen som veileder» tilbyr vi kunnskaper, ferdigheter og holdninger for å mestre denne siden av lederrollen. Kurset kan gjennomføres individuelt som rent nettkurs eller bedriftsinternt i kombinasjon med samlinger og veiledning. Klikk her for å komme til nettkurset. 

Medarbeiderskap

Medarbeiderskap handler om at ansatte i større grad inviteres til å ta et felles ansvar for samspillet i virksomheten. Godt medarbeiderskap innebærer ikke bare å ta ansvar for egne arbeidsoppgaver, men også for arbeidsmiljøet og de resultatene man skaper sammen.

Vår erfaring er at veiledende lederskap med sine verdier, metoder og verktøy,
er en svært god tilnærming for å få til dette.

Det innebærer at virksomheter legger til rette for at medarbeidere involveres og myndiggjøres i størst mulig grad med sin erfaring, innsikt og potensial for å bidra til virksomhetens kontinuerlige utvikling. Denne holdningen må gjennomsyre virksomheten fra toppen og ut i hele organisasjonen.

Rull til toppen