Lederen som veileder

Din status
Ikke registrert
Pris
4 900
Kom i gang
eller

Lederen som veileder:

Under ser du oversikten over alle modulene.

Modul 1:

I denne modulen ser vi først på hva som er veiledende lederskap, hvilke gevinster det er mulig å oppnå med en veiledende stil, samt at vi påpeker viktigheten av relasjonskompetanse. 

Modul 2:

Modulen presenterer grunnleggende tanker om kommunikasjon og introduksjon av 15 anvendelige verktøy som presenteres i dette kurset. Vi ser også på ulike varianter av samtalestruktur og de ulike rollene i veiledning. 

Modul 3:

I denne modulen tar vi for oss 3 sentrale verktøy som ofte benyttes i starten av en veiledning. De 3 K`ene: Kontakt, kontekst og kontrakt

Modul 4:

Det å skille observasjon fra tolkning er helt sentralt i modul 4, og vi knytter dette opp mot verktøyet aktiv lytting. 

Modul 5:

Vi gir her et grundig innblikk i hvordan du kan gå fra svarkompetanse, via spørsmålskompetanse, til undringskompetanse med riktig bruk av spørsmål. I tillegg presenterer vi et verktøy som vi kaller: Å gå til kjernen. 

Modul 6:

Veiledende lederskap handler mye om å støtte og verdsette. Disse verktøyene blir presentert i denne modulen, og til slutt så presenterer vi også hvordan du kan bli dyktigere på å utfordre dine medarbeidere. 

Modul 7:

Modul 7 tar for seg to viktige verktøy for å oppnå enda bedre samspill i din kommunikasjon med dine medarbeidere; Speiling og stillhet. 

Modul 8

Dette er modulen som viser hvordan du går fra ord til handling. Først gjennom verktøyet oppsummering, deretter forpliktelse, og til slutt verktøyet handlingsplan. 

 

Har du spørsmål ta kontakt med Lars Eirik Eggen på mobil: 90062093.

 

Lederen som veileder
Rull til toppen