Nøgd®

‘Nøgd er spesielt god på å finne løsninger’

Blant de fremste på håndtering av samarbeidsutfordringer og konflikter

Vi har i flere år samarbeidet med Semje om utvikling og bruk av systemet Nøgd som effektivt og systematisk håndterer samarbeidsutfordringer og konflikter som oppstår i virksomheter. Systemet fungerer som en digital konsulent og vil målrettet og raskt kunne identifisere de årsakssammenhenger som ligger i en oppstått arbeidsmiljøsituasjon.

Metoder basert på forskning og erfaring

Systemet Nøgd støtter prosessen på flere nivåer slik at vi raskt kan fokusere på mennesker og prosesser som knytter seg til en sikker og målrettet håndtering av vanskelige situasjoner på jobb. Nøgd bygger på forskning og har metoder på tre nivåer:

  • Metode for prosess: evidensbasert organisasjonsintervensjon sørger for at prosessen blir trygg, effektiv og forutsigbar fra start til slutt.
  • Metode for analyse: basert på forskningens anbefalinger så analyserer Nøgd situasjonen basert på dynamisk systemteori. 
  • Metode for konflikthåndtering: når vi har en god analyse, er det trygghet i valg av beste metode knyttet til løsning av problemet som har oppstått. Vi er spesielt nøye med å tenke på hva som egner seg best i de ulike tilfellene, til det beste for ledelse, virksomhet og medarbeidere. 

Effektiv rapportproduksjon

Systemet Nøgd produserer rapporter som veileder den videre prosessen steg for steg. Rapportene danner grunnlag for dokumentasjon knyttet til tiltakene som er gjort i situasjonen. Nøgd genererer rapporter til ulike behov:
Nøgd rapporter

Ta kontakt med oss om Nøgd eller løsning knyttet til oppstått situasjon

Vi kan bistå dere med å finne løsninger om en vanskelig arbeidsmiljøsituasjon har oppstått. Ta kontakt for et uforpliktende møte i dag.
Rull til toppen