Om IGO

Endringsarbeid virker når det omfatter alle som er berørt. Lederens oppgave er å være intern endringsagent.

iGo er et konsulentselskap som har spisskompetanse på implementering av endringsarbeid.

Vi er en del av et norsk-svensk nettverk av selvstendige selskaper med kontorer i Oslo, Trondheim og Stockholm. Vi har lang erfaring med oppdrag for næringsliv og offentlig forvaltning innen ledelse, teamutvikling, coaching og endringsprosesser.

iGo har en samarbeidsavtale med Semje Software som har utviklet konflikthåndteringsverktøyet Nøgd.

Vår misjon

er å hjelpe organisasjoner til å arbeide effektivt med endringsprosesser. Vi leverer skreddersydde konsepter som bidrar til å komme fra ord til handling. Og videre til ønsket effekt.

Vår visjon

er å være blant de fremste i Skandinavia på vårt område.

Vår arbeidspraksis

kan beskrives i fire punkter:

  • Organisatorisk suksess avhenger først og fremst av kvaliteten på det mellommenneskelige samspillet – i kombinasjon med gode rammer, strukturer og prosedyrer.
  • Gode prestasjoner kommer som et resultat av kontinuerlig fokus på læring og utvikling over tid i et stimulerende arbeidsmiljø.
  • Utfordringen i endringsarbeid handler primært om implementering – å komme fra ord til handling og effekt.
  • Vår ambisjon som leverandør er å overføre kompetanse til våre oppdragsgivere slik at de kan videreføre utviklingsarbeidet på egenhånd.

Vårt team

Erik Eggen

Daglig leder
Mobil: 906 89 773

Han har lederutdanning fra Forsvaret (Hærens Krigsskole) og videreutdanning innen organisasjon, ledelse, strategi og markedsføring. I tillegg har han høgskoleutdanning som psykoterapeut ved Norsk Gestaltinstitutt. Erik har allsidig erfaring som leder, konsulent og coach innen toppledelse, mellomledelse og arbeidsledelse både nasjonalt og internasjonalt i offentlig og privat sektor. Han har også erfaring fra ulike styreverv og prosjektledelse. Han var engasjert ved Høgskolen i Oslo og Akershus i 6 år som høgskolelærer. 

 

Lars Eirik Eggen

Organisasjonspedagog
Mobil: 900 62 093

Utdannet pedagog (cand.paed) ved Universitet i Oslo, med spesialisering i organisasjon, undervisning og ledelse. Han har jobbet i skolesektoren og i idretten. Han har blant annet bygget opp avdelingen for samfunnsansvar i Vålerenga Fotball. Han har lang erfaring som leder av endringsarbeid og teamutvikling. I tillegg har han hatt flere styreverv. Lars Eirik har også en 2-årig coachingutdannelse fra Norsk Gestaltinstitutt Høyskole. Vårt nettverk

Geir Løkling, organisasjonspsykolog

 Geir Løkling

Utdannet psykolog (cand.psychol) ved Universitet i Bergen, og er spesialist i klinisk psykologi. Han har lederutdanning fra Forsvaret (Hærens Befalsskole), og har arbeidet flere år med organisasjonspsykologi på individ-, team- og organisasjonsnivå. Geir har over 10 års yrkeserfaring fra offentlig og privat helsesektor, og i tillegg en stilling som universitetslektor ved Universitetet i Oslo. 

Anne Marie Saxlund

Anne Marie er eier og daglig leder av Sunn Ledelse. Hun er utdannet gestalt psykoterapeut, og gruppeveileder, og har videreutdanning innenfor ledelse og konflikthåndtering. Hun var med å etablere og lede kreftpoliklinikken på Bærum Sykehus. Hun har lang konsulenterfaring, med ledelse og konflikthåndtering. Hun er spesielt opptatt av å styrke lederes relasjonelle kompetanse.

Gaute Fisknes

Har lang erfaring fra leder- og organisasjonsutvikling, og høy kompetanse på kultur, samhandling og operativ ledelse. Utdannet med en master i  ledelse- og organisasjonsutvikling, bachelor i kultur og kommunikasjon og hærens krigsskole. Gaute har vært daglig leder, eier og partner i flerfoldige selskaper og har også mange års erfaring fra e-tjenesten i inn- og utland. 

Tommy Antonsen

Tommy er Daglig leder i Semje, som har utviklet applikasjonen og systemet Nøgd. Han er utdannet psykolog fra Københavns Universitet og har bred dybdekunnskap og erfaring som organisasjonspsykolog fra konflikthåndtering og prosessarbeid. Tommy underviser ved Nord Universitet, holder kurs og foredrag om ulik tematikk innen organisasjon, kultur, læring og ledelse.

Kontakt oss: 

[everest_form id="277"]
Rull til toppen