Organisasjon

‘Ikke vent på forandring. Vær forandring.’

Organisasjonslæring

Organisasjonslæring er den viktigste faktoren for å håndtere endringer.

 • Hvilken struktur har virksomheten for å sikre kontinuerlig og nødvendig læring?
 • Hvilken endringskompetanse har ledere og medarbeidere?
 • Hvordan tar ledere rollen som endringsagenter?
 • Hvordan skaper virksomheten oppslutning om endringsbehov?
 • Hvordan kan organisasjonslæring bli en kilde til engasjement, initiativ, ansvar og
  myndiggjøring hos de ansatte?

Organisasjonskultur

Å arbeide med organisasjonskultur er kjernen i alt endringsarbeid.

 • Hvilke krefter i kulturen fremmer eller hemmer ønsket utvikling?
 • Hvilke verdier og normer skaper beredskap for endring?
 • Hvordan videreutvikles en sunn og levedyktig organisasjonskultur?
 • Hva er ledernes rolle som kulturbærere?

Misjon, visjon, mål & strategi

Disse områdene utgjør fundamentet og retningen i alle organisasjoner.

 • Hvorfor finnes vi – og hvem er vi til for?
 • Hvordan skal vi ha det sammen – og hva krever dette av atferd, relasjoner, rutiner og prosedyrer?
 • Hvordan skal vi ha det sammen? Hva krever dette av atferd, relasjoner, rutiner og prosedyrer?
 • Hvordan arbeide med verdier, mål, strategier og resultater i hele organisasjonen?
Rull til toppen