Organisasjon

‘Ikke vent på forandring. Vær forandring.’

Organisasjonslæring

Organisasjonslæring er en viktig faktor for å håndtere endringer.

 • Hvilken endringskompetanse har organisasjonen?
 • Hvordan tar ledere rollen som endringsagenter?
 • Hvordan skapes oppslutning om endringsbehov?
 • Hvordan blir organisasjonslæring en kilde til engasjement, initiativ, ansvar og myndiggjøring hos de ansatte?

Organisasjonskultur

Å arbeide med organisasjonskultur er kjernen i alt endringsarbeid.

 • Hvilke krefter i kulturen fremmer eller hemmer ønsket utvikling?
 • Hvilke verdier og normer skaper beredskap for endring?
 • Hvordan utvikle en sunn og levedyktig organisasjonskultur?
 • Hva er ledernes rolle som kulturbærere?

Misjon, visjon, mål & strategi

Disse områdene utgjør fundamentet i alle organisasjoner.

 • Hvorfor finnes vi? Hvem er vi til for?
 • Hva skal vi strekke oss mot? Hva gir oss energi til å yte vårt beste?
 • Hvordan skal vi ha det sammen? Hva krever dette av atferd og relasjoner?
 • Hvordan arbeide med verdier, mål og strategier i HELE organisasjonen?
Rull til toppen