Psykologisk trygghet

Psykologisk trygghet er et relativt nytt begrep, men iGo AS har jobbet med å skape åpenhet og tillit i mer enn 30 år. 

Under ser du en spørreundersøkelse som vi benytter med team som er nysgjerrige på hvordan det står til med den psykologiske tryggheten i deres team. Undersøkelsen gir grunnlag for gode dialoger om hvordan teamet fungerer, og hva hvert enkelt team kan gjøre for å utvikle seg i positiv retning.