Referanser

​’Engasjementet og kompetansen iGo har lagt for dagen er kort og godt imponerende.’

Hva våre kunder har sagt om oss:

«Vi har fått til veldig mye mellom avdelingene hos oss. Når iGo har kjørt samlinger på tvers i verdikjeden, har de satt fokus på grensesnittene og bidratt til helhetsforståelse. Den store gevinsten ligger i utviklingen av selve samspillet mellom avdelingene. Vi ser hverandre, forstår hverandre og samhandler på en helt annen måte enn før.»
Anders Korneliussen, Adm dir ASKO Drammen.

“Vi har oppnådd fremgang når det gjelder organisasjonsutviklingen. Jeg tror flere av våre ledere har blitt ledere. Og dette er takket være innsatsen iGo har lagt ned. Det er artig å se hvordan de enkelte individene (inklusive meg selv) utvikler seg på ferden. Dere merker sikkert forskjell nå og for 2 år siden. Det virkelige vendepunktet kom på Soria Moria samlingen – da ble det en annen stemning, akkurat som om kommunikasjonen mellom deltakerne kom til et nytt nivå. Det var artig det! “
Tidligere Adm dir A-K Maskiner, Gunnar Thorud.

“Vi var 50 deltagere med ledergruppen og alle avdelingsledere. Programmet gikk over 2 år. Evalueringene viser gjennomsnittlig 9 på en skala til 10. Imponerende! Vi er særdeles godt fornøyd med resultatet. Engasjementet og kompetansen som iGo har lagt for dagen er kort og godt imponerende. Dere har levd dere inn i organisasjonens hverdag, gjennomført og fulgt opp samlingene på en flott måte og opparbeidet stor tillit hos vår ledere.”
Tidligere HR-direktør i Bertel.O.Steen, Roy Brendengen.

“Teamutviklingen var medarbeiderne selv med på å utvikle samtidig som de var en del av den. Det skapte begeistring i hele virksomheten. Medarbeiderne ble sett, hørt, bekreftet og involvert. Dette skapte en aksept til hele opplegget og førte til økt motivasjon og trivsel i jobben. Vi kan konkludere med at leders identifisering av medarbeidernes hygiene- og motivasjonsfaktorer er avgjørende for å oppnå redusering av sykefraværet. Innholdet i Teamutviklingen er et godt eksempel som i stor grad tilfredsstiller dette. Slike tiltak tilpasset hver enkelt bedrift vil hjelpe bedriften nærmere sitt mål om et sykefravær under 6 %.”
Utdrag fra Bacheloroppgaven «Motivasjon og sykefravær» i en bedrift hvor iGo arbeidet.

“Dere får mennesker til å tenke positivt, se andres syn og vurdere deres meninger, for til slutt å dra i samme retning med positive følelser. En inspirasjonskilde!”
Arnt Kristoffersen, distriktsleder i Røde Kors.

“Coachingen gir en unik innsikt som jeg aldri var i nærheten av tidligere til tross for lang fartstid som leder. Min atferd er endret og avdelingen fungerer mye bedre enn tidligere. Resultatene og tilbakemeldinger fra omgivelsene støtter dette.»
​Magne Bråthen, Innkjøpsleder.

Rull til toppen