Teamutvikling

«Teamets styrke er hvert enkelt medlem.
Den enkeltes styrke er teamet.»

Vi tilbyr teamutvikling på alle nivå i en organisasjon – fra toppledelse til produksjonsteam.

Før oppstart kartlegger vi utfordringer og muligheter i teamet og organisasjonen i samarbeid med oppdragsgiver og teamet. Deretter lager vi et skreddersydd program med mål og ønsket effekt av arbeidet. Dette godkjennes av oppdragsgiver.

Teamets samarbeidsprosess og oppgaver er hovedfokus. Utvikling av trygghet, åpenhet og tillit er sentrale tema.

Begrepet «Psykologisk trygghet» er relativt nytt som begrep, men iGo har jobbet med dette i mer enn 30 år. Vi har utviklet individer, relasjoner, team og organisasjoner til en stor grad av åpenhet og høy grad av tillit.

Du er velkommen til å ta kontakt for en prat om teamutvikling. Ring Lars Eirik på mobil: 900 62 093. Eller sende en epost til lars.eirik@igo.as så tar han kontakt med deg.

Rull til toppen